Výkopové práce minibagrem Bílá Voda

Elektřina

Výkop pro elektro přípojku provádíme v šířce 20cm a hloubce 80cm. Kabel je potřeba uložit do pískového lože v hloubce 70cm pod zemí + 35cm pod zemí označit červenou výstražnou fólií.

 

Voda

Vodovodní přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky: 1,2 m (hlinité zeminy) a 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy)

 

Odpady

Při stavbě RD musíme dodržet minimální sklon ležatého potrubí -3% (3 cm na 1 m). Uložení kanalizační přípojky se doporučuje minimálně 70 cm, U namáhaného terénu 1 m pod povrch.

 

Plyn

Potrubí musí být uloženo v zemi zpravidla alespoň 0,6 m se souhlasem plynárenského podniku lze krytí snížit na 0,4 m. Největší hloubka uložení je 1,5 m.

 

Drenáž kolem domu

Izolace základů – jakmile začne vlhkost prosakovat do stěn domu, nastává velký problém. Zdi domu jsou ohroženy – spodní voda, voda v půdě i dešťová voda. Proto je třeba vybudovat drenážní systém.

 

Jímky

Zemní a výkopové práce minibagrem - Daniel Valenta na Firmy.cz