Search for:

Výkop pro elektro přípojku provádíme v šířce 20cm a hloubce 80cm.

Kabel je potřeba uložit do pískového lože v hloubce 70cm pod zemí + 35cm pod zemí označit červenou výstražnou fólií.

Vodovodní přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky:

1,2 m (hlinité zeminy)

1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy)

Potrubí musí být uloženo v zemi zpravidla alespoň 0,6 m se souhlasem plynárenského podniku lze krytí snížit na 0,4 m.

Největší hloubka uložení je 1,5 m.

Při stavbě RD musíme dodržet minimální sklon ležatého potrubí -3% (3 cm na 1 m).

Uložení kanalizační přípojky se doporučuje minimálně 70 cm,

u namáhaného terénu 1 m pod povrch.

Ideální lože je pískové či štěrkopískové, které zamezí sedání potrubí, lože by tedy mělo být udusané a zpevněné.