Search for:

Vodovodní přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky:

1,2 m (hlinité zeminy)

1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy)