Search for:

Minimální hloubky kladení kabelů do 1000 V do země

  Hloubka H cm
terén chodník vozovka, krajnice vozovky
Silové kabely 35 35 100
Sdělovací řídicí a zvláštní obvody obvykle ve stejné hloubce jako silový
Hloubka uložení H = 70 se použije v terénu při pokládce kabelů bez mechanické ochrany podle 521.N11.15 způsobem podle obrázku N1b a při uložení kabelů do orné půdy podle obrázku N1 a N1b.

 

Kladení do země s mechanickou ochranou Kladení kabelu do terénu

N1
N1

N1b
N1b