Search for:

Výkop pro elektro přípojku provádíme v šířce 20cm a hloubce 80cm.

Kabel je potřeba uložit do pískového lože v hloubce 70cm pod zemí + 35cm pod zemí označit červenou výstražnou fólií.