Search for:

Jedná se o tzv. zasíťování pozemku infrastrukturou, do které patří:

  • voda – napojení na obecní vodovod, případně jiný zdroj vody (studna)
  • elektřina a plyn – napojení na energetickou soustavu
  • kanalizace – napojení na veřejnou kanalizační síť, kanalizace je splašková (odpad z domácnosti) a dešťová
  • datové sítě (telefon, internet)

 

Elektřina

Je vedená kabelem v ochranné trubce KOPOFLEX v hloubce (80 až 120 cm).

Voda

Vodovodní přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky:

1,2 m (hlinité zeminy)

1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy)

Kanalizace